6
apr

Stel medewerkers in staat om data te doorgronden

We verzamelen meer data dan datawetenschappers en BI-professionals kunnen verwerken. Getrainde data-analisten zijn dan ook zeer gewild bij organisaties. Het grote aantal vacatures voor BI-professionals onderstreept deze vraag. Er moeten vanuit het onderwijs meer datawetenschappers worden opgeleid. Maar dit is niet genoeg, betoogt Dan Sommer, Senior Director bij Qlik. Hij ziet aanvullende mogelijkheden om kansen uit de databerg te verzilveren.

Iedere medewerker, ook buiten het IT-team, moet in staat gesteld worden om data-analyses uit te voeren. Hiervoor dienen zij datageletterd te zijn en te weten hoe ze data moeten lezen, interpreteren en daarmee de discussie kunnen aangaan. Zes tips die bedrijven kunnen toepassen om hun medewerkers datageletterd te maken.

1. Zorg voor kwalitatief hoogwaardige data – De waarde van data is afhankelijk van de kwaliteit van de data. Gebrek aan governance resulteert in inconsistente en onbetrouwbare conclusies. Voordat medewerkers met data aan de slag gaan, is het zaak dat er goed nagedacht is over governance. Wie heeft toegang tot welke data en aan welke regels moet nieuw toegevoegde data voldoen? Hoe meer tijd en aandacht hier in het voortraject naar uitgaat, hoe minder hinder er ondervonden wordt wanneer medewerkers organisatiebreed met data aan de slag gaan.

2. Maak gebruik van selfservice BI – Steeds meer producten en diensten, zoals software, worden gratis aangeboden. Dit wordt ook wel freemium genoemd. Pas wanneer er de wens is om gebruik te maken van geavanceerdere functies wordt er geld gevraagd voor de dienst. Dit soort freemium-modellen gelden ook voor data-analysetools waardoor het voor iedereen mogelijk wordt om zelf met deze visualisatietools aan de slag te gaan. Op deze manier leren medewerkers zelfstandig op een laagdrempelige manier door data te grasduinen. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer het gaat leven binnen de organisatie.

3. Maak data visueel inzichtelijk – Een beeld zegt meer dan duizend woorden en visueel gepresenteerde informatie kan tot wel 60.000 keer sneller verwerkt worden door het menselijk brein dan tabellen of tekstuele informatie. Wil je data-analyses voor een breder publiek toegankelijk maken, dan zijn gevulde excelsheets niet de meest aantrekkelijke optie. Met behulp van visual analytics worden cijferreeksen snel en eenvoudig visueel inzichtelijk gemaakt in gewenste tabelvormen, zodat er eenvoudig verbanden gelegd kunnen worden. Daarnaast helpt een visuele uiting om beter samen te werken met anderen en bevindingen sneller te delen.

4. Combineer data – Ook voor data geldt dat het zeker niet een kwestie is van: ‘only size that matters’. Meer data betekent niet automatisch meer inzicht of meer kansen. Het gaat erom hoe en welke data je combineert. Data wordt middels verschillende platformen en devices verzameld, soms in de cloud, maar veelal ook daarbuiten op laptops, usb-sticks en externe harde schijven. Deze gefragmenteerde data brengt veel kosten met zich mee, zeker wanneer al deze data zonder doordachte reden naar een centrale plek in de cloud geëxporteerd wordt. Dit betekent dat organisaties een oplossing nodig hebben die big data direct met small data combineert.

5. Denk hybride – Gezien de verschillende locaties waar data wordt gegenereerd, het gebruiksgemak en de mogelijkheden voor schaalvergroting, is er momenteel een versnelde overstap naar de cloud zichtbaar. Echter, één platform en één cloud voor data en workload is niet genoeg. De verwachting is daarnaast dat on-premise ook nog wel even zal blijven bestaan. Zet daarom in op hybride oplossingen en oplossingen met meerdere omgevingen als dominant model. Dit betekent dat de workload en de publicatie zowel in de cloud als op locatie kunnen plaatsvinden.

6. Focus op customized apps – Niet iedereen is zowel maker als gebruiker van apps en dat kan ook niet. Echter, iedereen dient wel in staat te zijn om eigen data te bekijken en begrijpen. Voorgedefinieerde apps kunnen dit in de weg staan. Datageletterdheid is daarom ook gebaat bij aanpasbare en contextgerichte analytics die beter aansluiten bij de eigen context en situatie. Door data op deze manier via een app toegankelijk te maken wordt het vaker geraadpleegd voordat er, ook op locatie, een besluit genomen wordt.

Deze tips leggen niet alleen een goede basis om huidige medewerkers in staat te stellen om met data aan de slag te gaan, maar dragen ook bij aan de ontwikkeling van een nieuwe vaardigheid: datageletterdheid. Niet iedereen kan gelijk met nieuwe platformen en technologieën uit de voeten. Laat ook de minder ervaren informatiewerkers en operationele medewerkers op een laagdrempelige manier vertrouwd raken met data-analyses. Dan zal je zien dat ze ons een tijdperk in leiden waar de juiste data gekoppeld wordt aan mensen en hun ideeën. Een datagedreven cultuur helpt om de berg aan data te doorgronden en draagt bij aan een informatiegestuurde en op feiten gebaseerde toekomst.

– Door Dan Sommer, Senior Director bij Qlik.

 

Leave a Reply